At være leder


Ledelsesudvikling: At være leder

En god leder starter med at lede hos sig selv.

Det tager lang tid og megen menneskelig erfaring at blive en ‘født leder’! Jeg kan hjælpe dig med at se og måske åbne muligheder, du ikke selv kan se og derfor ikke er opmærksomhed på – eller undersøger.
Jeg hjælper dig med at være empatisk til stede og til at få reflekteret over hvordan både du selv og den gruppe du er ansvarlig for agerer, så de kulturskabende færdigheder øges i organisationen. Jeg hjælper dig med at finde effekten og glæden i dagligdagen. Her optages pladsen ofte af stress, depression, irritation, eller anden ubehag. Du skal tage chancen og være bevist om at løbe den.

 

Strategiske og sociale kompetencer

At være leder i denne uforudsigelige verden kræver stor viden om ens egne kompetencer både de strategiske og de sociale, allerede her kan det blive svært, mange af vores kompetencer kan dokumenteres gennem eksamensbeviser og forløb, hvor der bliver udskrevet bevis på læring eller deltagelse, men de menneskelige kompetencer skal ”dokumenteres” gennem dialog med andre mennesker og dokumentationen foregår i nuet mellem to eller flere mennesker.
Mentalisering og evnen til empatisk kommunikation er to af de ikke-dokumenterbare kompetencer der er en nødvendighed for ledere.

 

Hvor er start linjen?

Det kan være svært, at se noget – der ikke kan ses eller høre noget – der ikke kan høres, så hvorfor skal jeg lede? – eller hvad skal jeg lede efter? Desværre skjules/skimtes indgangen til dette ofte i ubehagelige situationer, så som, stress, irritation, vrede og uproduktive diskussioner.
En løsning vil være gennem din nysgerrighed på dig selv og disse situationer. Det er også her mulighederne viser sig for dig, mulighed for at ændre ubehag til muligheder, som går lige fra accept til udvikling af kompetence.

Jeg går efter afdækning og udviklingen af disse kompetencer i en dialog med dig.

 

Speciel opmærksomhed på eksakte lederkompetencer

At lede andre, og at skabe en fremdrift i den retning du sætter. Mennesker er komplekse og forskellige. Så det er en udfordring at være leder, en udfordring der helst skal have et drive og en lyst. Gennem din historie og din hukommelse kan vi skabe et billede af hvordan du og andre ser på dig. Vi kan også direkte lade kolleger, ansatte eller kunder gennem en analyse lade dig høre, hvordan de ser dig. Begge måder meget givtige, hvis dit grundlæggende fundament er bæredygtigt.
Det er ikke altid nok at have de sociale kompetencer på plads, som leder er det også vigtige kompetencer som, hypotese-, iscenesættelses-, kontekst-, dialog- og positioneringskompetencen. Mit udgangspunkt vil være disse eller dem du bringer i spil. Igen er det fundamentet der afgør hvordan og på hvilket niveau, disse kompetencer kan implementeres hos dig, mentaliseringskompetencen er på spil.

Hvordan ser du og andre dig som leder, medarbejder og som menneske, og hvilke drømme er på spil? En viden du altid vil kunne og skal udnytte positivt, hvis du tør tage skridtet. Et spørgsmål jeg kan hjælpe dig med at besvare.

 

Teams

At være leder for et team eller at være en del af et team kan være en balancegang og bevidsthed om dine kompetencer bliver sat på prøve.
Hvordan kan du ved hjælp af dig selv og dit team blive en bedre leder?
Se teams…

 

Efter-liv”

”Hovsa hvor blev mit arbejdsliv af?” ”Takke af, aldrig i livet!” ”sælge virksomheden – never!”
Er du kommet dertil, eller er I en lille flok der kunne tænke sig at åbne for et uomgåeligt emne, så kontakt mig.