Teams


Teams

– Og glæden ved at fungere som person i et team

Jeg kan, som proceskonsulent, hjælpe Teamet/gruppen med at gå fra gruppe til team, finde balancen, glæden og synenergien der gør, at I som team bliver mere glædesfyldte og kan løfte mere uden at blive overbebyrdede eller stressede. I processen vil deltagerne forstærke og bevare deres fodfæste samtidig med, at de folder sig ud i teamet eller gruppen, således at du kan begejstres og beriges i din deltagelse, som leder eller deltager.

 

Grupper

Vi tilhører alle flere forskellige grupper, nogle tilhørsforhold er mere beviste end andre, eks. Familie gruppe, gruppe af kolleger, mande- og kvindegrupper, arbejdsgruppe osv. Der kan være forskellige tilhørsforhold og man kan være mere eller mindre engageret.
At være og arbejde i grupper er derfor en naturlig del af vores virke og derfor også et område vi kan have fokus på, med deraf forhåbentlig positiv effekt på produktion og sociale kapital.

 

Det kan være glædeligt og energifuldt at være og arbejde i en gruppe, men det kan også være belastende og koste meget energi, hvis ikke du har de opmærksomheder der skal til. At miste fodfæste med deraf følgende ubehageligheder som stress, udbrændthed, manglende selvtillid eller manglende selvværd kan være følgerne ved for lidt egen omsorg.

 

Min definition på en gruppe er at den består af mindst 3 personer, der bliver opfattet som eller opfatter sig selv som en gruppe og jeg antager at, alle grupper udvikler sig, påvirket af medlemmerne og omgivelserne.

En gruppe leder lederen.

 

Teams

At gå fra gruppe til team sker når gruppens interesse vækkes for, at vi kan løfte mere i fællesskab end vi kan løfte enkeltvis tilsammen. Fra opdagelsen af dette til lysten til at blive et velfungerende team med høj synenergi kræves accept af, at der skal bruges lidt tid og ressourcer inden resultatet giver et afkast. Vores erfaring er dog, at det altid er afklarende og positivt at gå ind i denne proces.

 

Noget af det der karakteriserer teams er at de har: Visioner, mål og leveregler for teamet og den enkelte, stor viden om egne og hinandens kompetencer både strategiske og sociale, opmærksomhed på arbejdsglæde og kvalitet samt omsorg for at alle befinder sig godt.
Jeg tror selv på, at det at arbejde i teams er fremtiden, både for mennesket og for ”virksomheden”. Jeg kan lave programmer der er tilpasset jeres behov, på jeres gruppe eller teams niveau.

Du er velkommen til at kontakte mig for en forpligtet snak om dine muligheder.

 

Kurser

”Den vågne leder”

Det bliver som du leder, i samarbejde med Henriette Boysen, fra EFT-instituttet.
Lederuddannelse henvender sig til de ledere, der ønsker et skarpt og konstruktivt lys på det lederskab de praktiserer , og som har mod til at udvikle, udfordre og skærpe deres fremtidige personlige ledelsesvirke. Forskningen viser at en (et samspil mellem en) leders empatiske evner, følelsesmæssige intelligens samt bevidsthed om vigtigheden af den konstruktive dialog, er helt nødvendige elementer i et produktivt og berigende lederskab.

Mange arbejdspladser har iværksat arbejdsmiljø-undersøgelser, der giver lederen gode og vigtige oplysninger, men det betyder ikke nødvendigvis at lederen har de fornødne kompetencer til at imødekomme medarbejdernes behov. EFT-instituttets lederuddannelse vil give dig et øget kendskab til dig selv, samt redskaber til hvordan du forbliver vågen i dit lederskab.